Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Klub Zdrowego Przedszkolaka

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Klub Zdrowego Przedszkolaka

W naszym przedszkolu jest realizowany projekt edukacyjny „Klub Zdrowego Przedszkolaka” w najstarszej grupie wiekowej – oddziale przedszkolnym: „Biedronki”(5,6-latki)

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

 1. – Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.
  – Wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, poprzez wykształcenie właściwych postaw prozdrowotnych, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

W roku szkolnym 2023/2024 podjęto współpracę z Ekodoradcą z Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. W ramach projektu poruszana będzie tematyka związana z ekologią: mi.in. jak dbać o czyste powietrze w ramach akcji Life Śląskie przywracamy błękit.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

   1. zapoznanie dzieci z „Piramidą Zdrowego Żywienia”
   2. zwrócenie szczególnej uwagi na walory odżywcze i zdrowotne owoców, warzyw oraz mleka, szczególnie ważnego w diecie dzieci
   3. podkreślenie właściwości zdrowotnych codziennego picia odpowiedniej ilości wody
   4. zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania
   5. budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk
   6. nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk
   7. zapoznanie dzieci z tematem bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych
   8. rozróżnianie dymów, ich źródeł oraz właściwości niekorzystnych dla zdrowia

Realizacja zadań dotyczy  następujących zagadnień:

 1. prawidłowe odżywianie –„ Żywienie na wagę zdrowia”
 2. aktywność fizyczna – „ Żywienie na wagę zdrowia”
 3. higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych – „ Szkoła czystych rąk”
 4. rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego) –„ Czyste powietrze wokół nas”
 5. promieniowanie słoneczne – „ Brązowo, ale czy zdrowo?”

Dzieci z grupy „Biedronki” w ramach projektu PSSE Sosnowiec „Klub zdrowego przedszkolaka” uczestniczyły w zajęciach na temat zasad higieniczno-sanitarnych. Podczas zajęć zostały omówione zasady prawidłowego mycia rąk wg instrukcji.

W dniu 16.01.2024 r. w grupie Biedronek odbyły się zajęcia w ramach realizacji programu „Klub zdrowego przedszkolaka”. Dzieci uczestniczyły w krótkiej pogadance, dlaczego warto dbać o czyste powietrze oraz obejrzały film edukacyjny pt: „Książę i Smog”. Następnie omówiono, jak ważne jest, aby dbać o otaczającą nas przyrodę, a wiedzę utrwalono poprzez malowanie ekologicznych kolorowanek. Na koniec grupa otrzymała kredki oraz plansze do gry, gdzie na poszczególnych polach są informacje o tym, aby oszczędzać wodę, co to są odnawialne źródła energii oraz co to jest recykling.

Dziękujemy Panu Grzegorzowi Wierzbickiemu – sosnowieckiemu Ekodoradcy za przybycie do naszego przedszkola 🙂