Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Przedszkole Patriotów

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Przedszkole Patriotów

W Przedszkolu nr 7 realizowany jest projekt edukacyjny pt.

„Przedszkole Patriotów”

Koordynatorem projektu jest mgr Maria Szewczyk

Projekt ma na celu uratowanie od zapomnienia wiadomości o nieistniejącej już Kopalni Kazimierz-Juliusz i kultywowanie wśród przedszkolaków ginących tradycji górniczych na terenie dzielnicy Sosnowca. Kazimierz Górniczy jak sama nazwa mówi kiedyś był ściśle związany z górnictwem.

Była kopalnia węgla kamiennego KWK „Kazimierz-Juliusz” funkcjonowała do końca 2015r w dzielnicy miasta Sosnowca – Kazimierzu Górniczym. Pozostałości budynków po kopalni, znajdują się w niedalekim sąsiedztwie Przedszkola nr 7, stanowią dziedzictwo kulturowe i  architektoniczne dzielnicy. Prawie każda rodzina w Kazimierzu Górniczym,  w bliższy lub dalszy sposób była związana z kopalnią KWK „Kazimierz-Juliusz”. Powoli zacierają się już ślady w pamięci o historii kopalni i ważnych dla niej wydarzeniach. Warto odbyć wśród dzieci  podróż historyczną i sentymentalną, aby ocalić wiedzę o niej od zapomnienia. Obecnie są plany zagospodarowania byłych budynków kopalnianych. Warto młode pokolenie zaznajomić z górniczymi tradycjami i historią dzielnicy.