Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Przytul dziecko

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Przytul dziecko

     Kampania społeczna „Przytul dziecko”

„By przeżyć, trzeba nam czterech uścisków dziennie. By zachować zdrowie, trzeba ośmiu. By się rozwijać – dwunastu” – Virginia Satir

    Drodzy rodzice, nasze przedszkole bierze udział w kampanii społecznej – „Przytul dziecko”. W ramach kampanii codzienne zajęcia dzieci w przedszkolu będą wzbogacane o różne ćwiczenia i zadania zawarte w kajetach rozwojowych. Aby rodzice mogli kontynuować ćwiczenia w domu kajet będzie publikowany na stronie internetowej przedszkola i będzie zamieszczony na gazetce w holu przedszkolnym.

Cel nadrzędny kampanii !

Czy na pewno macie bliski kontakt ze swoimi dziećmi?
Czym jest w dzisiejszych czasach bliskość?
Czy jest ona naturalna i dla wszystkich zrozumiała?

Przytulanie jest ważne, jest potrzebne i jest niezbędne do dobrego rozwoju naszych dzieci.
Tego właśnie dotyczy kampania #przytuldziecko.
Chcemy Wam pokazać jak ważną i jednocześnie często zaniedbaną kwestią jest naturalny kontakt fizyczny w relacji z dziećmi.

Pragniemy pokazać pozytywny wpływ, jaki niesie za sobą przytulanie dzieci i uświadamiać korelację pomiędzy przytulaniem, a zdrowym rozwojem dziecka (fizycznym, psychicznym, emocjonalnym).

Misją kampanii jest dotarcie do jak najszerszego grona.
Adresatem kampanii są rodzice, osoby pracujące z dziećmi, a także ci, dla których dobro i rozwój dzieci są bliskimi wartościami.
Kampania działa na rzecz dzieci, które coraz częściej padają ofiarą intensywnego trybu życia niesprzyjającego trosce o bliskość i rozwój emocjonalny.
Efekty tych zaniedbań mogą stanowić realny problem w dorosłym życiu.
W ramach kampanii #przytuldziecko planowana jest komunikacja edukująca na temat pozytywnych efektów przytulania, co może wpłynąć na zwiększenie świadomości opiekunów oraz uważniejsze dbanie o dobrostan dzieci.
W trosce o najwyższą jakość proponowanych treści, kampania realizowana jest we współpracy z patronami merytorycznymi.

W tym miesiącu dedykuję dla Was pierwszy kajet edukacyjny. Ćwiczenia z tego kajetu będą również realizowane w przedszkolu.

Koordynator kampanii: mgr Maria Szewczyk

                Kampania społeczna „Przytul dziecko”

„By przeżyć, trzeba nam czterech uścisków dziennie. By zachować zdrowie, trzeba ośmiu. By się rozwijać – dwunastu” – Virginia Satir

Przytulenie jest nie tylko ważnym, ale wręcz niezbędnym elementem dobrego rozwoju naszych pociech, Jest to forma kontaktu, która buduje relację dziecka z rodzicami, czego dowodzi fakt, że stanowi ono pierwszy objaw bliskości między noworodkiem a jego mamą. Przytulenie wpływa na funkcje społeczne i emocjonalne, a także na regulację układu nerwowego. Jest bardzo ważne i daje mocne fundamenty do rozwoju dziecka na całe jego życie emocjonalne i ogólnozdrowotne.

Okres trwania kampanii: rok szkolny 2022/2023

Osoba realizująca kampanię w przedszkolu: mgr Maria Szewczyk

Materiały: zeszyty – kajety rozwojowe opracowane przez specjalistów  z ćwiczeniami lub zabawami realizowane w przedszkolu i w domu  dziecka.

Cel

Celem kampanii społecznej #przytuldziecko jest zwiększenie świadomości związku przytulania z rozwojem oraz wsparcie pedagogów i rodziców poprzez dostarczanie materiałów edukacyjnych poświęconych rozwojowi dzieci.

Misja

Misją kampanii społecznej #przytuldziecko jest poprawa jakości życia dzieci.

Chcemy osiągnąć to poprzez autorskie projekty oraz zwiększanie świadomości na temat rozwoju dzieci i korelacji pomiędzy przytulaniem, dotykiem, bliskością, obecnością, a rozwojem.

Wizja

Wizją kampanii społecznej #przytuldziecko jest stworzenie przestrzeni wszechstronnie wspierającej społeczność troszczącą się o rozwój dzieci.

Pragniemy stworzyć społeczność #przytuldziecko – wspierającą się, troskliwą i skupioną wokół priorytetowej wartości, czyli rozwoju dziecka. Wspólnie zbudujemy przestrzeń pełną wartościowych treści, porad, inspiracji i wymiany doświadczeń.

Działania

Działania mają na celu wsparcie rozwoju dziecka poprzez ćwiczenia realizowane przez nauczyciela w grupie w czasie pobytu dzieci w przedszkolu oraz indywidualne działania rodzica w domu. Kajety rozwojowe są systematycznie zamieszczane na stronie internetowej.

Kampania jest popierana przez wielu sławnych ludzi.

Ambasadorzy kampanii: Michał Żebrowski, , Michał Częstochowski – psycholog, Teatr 6 Piętro, Piotr Frączewski, Jolanta Fraszyńska, Małgorzata Socha, Cezary Pazura, Anna Dereszowska, Adrianna Kalska, Aleksandra Popławska, Michał Czernecki, Bartłomiej Topa, Rafał Królikowski, Maciej Zakościelny, Janusz Chabior, Mikołaj Roznerski, Marta Glik i inni.