Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Wirusoochrona

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Wirusoochrona

Informacja dla Rodziców

Każdego roku w okresie jesienno-zimowym rejestruje się wzrost zachorowań na choroby przenoszone droga kropelkową-choroby wirusowe i bakteryjne.

W związku z tym należy szczególną uwagę zwrócić na rolę higieny w profilaktyce chorób zakaźnych oraz na podnoszenie świadomości w zakresie podstawowych czynności higienicznych związanych z zabezpieczaniem przed zarażeniem, postępowaniem w przypadku zachorowania, jak również zmniejszaniem ryzyka powikłań.

Od 05 października do 10 grudnia 2022r. realizowana jest kolejna edycja wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej, pt:,,Wirusoochrona” przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sosnowcu.

Działaniami zostaną objęte dzieci 5, 6-letnie z grupy:,,Biedronki”.

CELE AKCJI:

1) Promocja podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci i ich rodziców.

2) Zwrócenie uwagi na  rolę higieny jako podstawowego środka zapobiegania przenoszenia się wirusów(ze szczególnym zwróceniem uwagi na koronowirusa i wirusy grypy).

Przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz wdrożenie odpowiednich działań profilaktycznych pozwoli na ograniczenie zachorowań wśród dzieci i transmisji wirusów na najbliższych.

Dnia 17.11.2022r. dzieci z grupy:,,Biedronki” wykonały plakat: ,,Czyste ręce zdrowia więcej”,
gdzie odbijały w farbie swoją dłoń na znak przestrzegania zasad higieny rąk. Podawały przykłady z życia codziennego, w jakich sytuacjach należy myć ręce. Ponadto, w dniu 18.11.2022r. oglądały eksperyment, który miał na celu uświadomienie im, jak skuteczne w walce z brudem jest mydło