Grupa Misie

I grupa 3-4 latki

Misie” to grupa 3 – 4 latków, naszych najmłodszych przedszkolaków, które we wrześniu rozpoczynają swoją przygodę z edukacją przedszkolną.

lic. Dagmara Chudecka

Nauczyciel

mgr Agnieszka Ławińska

Nauczyciel

podstawa programowa

Czego się uczymy

MAJ 

Tematyka: 

 1. Na łące 6-17.05.2024r.  
 1. Mama i tata 20-24.05.2024r.  
 1. Moje zwierzątko 27-31.05.2024r. 

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze: 

 • kształtowanie codziennych nawyków higienicznych; 
 • wyrabianie dbałości o ład i porządek; 
 • rozwijanie umiejętności zapewniających bezpieczeństwo sobie i innym; 
 • podejmowanie prób samodzielnego ubierania się; 
 • rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek; 
 • rozwijanie umiejętności językowych, percepcji słuchowej i wzrokowej; 
 • kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej- kolejność czynności; 
 • kształtowanie umiejętności odczytywania sekwencji obrazkowych; 
 • rozwijanie myślenia logicznego, matematycznego; 
 • kształtowanie sprawności fizycznej; 
 • doskonalenie sprawności manualnej; 
 • rozwijanie kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych; 
 • rozwijanie zainteresowań muzycznych i tanecznych; 
 • rozwijanie zainteresowania zjawiskami przyrodniczymi; 
 • usprawnianie narządów artykulacji; 
 • wdrażanie do okazywania szacunku członkom rodziny; 
 • motywowanie do interesowania się życiem, rodziny i uczestniczenia      w nim; 
 • poznanie mieszkańców łąki; 
 • wdrożenie do bezpiecznej zabawy ze zwierzętami;  
 • rozwijanie zainteresowania zawodami: weterynarz. 

 Piosenki oraz wierszyki ćwiczone na Dzień Rodziny. 

Sala grupy Misie

podstawa programowa