Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Nasze sukcesy

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Nasze Sukcesy

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu brało udział w różnych konkursach wewnętrznych i zewnętrznych, programach, kampaniach, zbiórkach. Dzięki nim dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności i talentów. Wzbogaciły swoją wiedzę na różne tematy, zdobyły nowe doświadczenia, spotkały się z różnymi ciekawymi ludźmi.