Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Zajęcia Bezpłatne

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Zajęcia Bezpłatne

Bezpłatne zajęcia dodatkowe autorstwa nauczycieli naszego przedszkola realizowane w grupach:

Grupa Biedronki:

Zajęcia sportowo-ruchowe: „Sport to zdrowie-  mówi przysłowie”
są to zajęcia rozwijające sprawność fizyczną, zręczność i koordynację ruchową.
Zajęcia będą odbywać się w każdy 3 wtorek miesiąca w godzinach 16:00-16:50. Zajęcia prowadzone są przez mgr Agnieszkę Zarzycką.

„Trening uważności i relaksacji”
są to zajęcia w których dzieci uczą się odreagowania napięć, radzenia sobie ze stresem oraz nabywania umiejętności wyciszenia się i relaksacji.
Zajęcia odbywają się w każdy ostatni wtorek miesiąca w godzinach 15:00-16:00. Zajęcia prowadzone są przez mgr Monikę Wilk.

Grupa Motylki:

„Sensoplastyka dla smyka”
Ma za zadanie wspierania rozwoju poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukację plastyczną.  Realizowana będzie raz w miesiącu w grupie „Motylki” od października 2023 do maja 2024, w ostatnią środę miesiąca w godzinach 13:00-14:00. Zajęcia prowadzone są przez mgr Annę Piwowarską.

Grupa Misie:

„Sprawne rączki mam, wszystko zrobię sam” – ćwiczenia i zabawy usprawniające motorykę małą, mające na celu wspomaganie rozwoju sprawności manualnej dzieci.
Zajęcia odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godzinach 15:00-16:00. Zajęcia prowadzone są przez mgr Weronikę Materkę.