Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Programy Edukacyjne

Programy Edukacyjne

Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci, Prawda, dobro, piękno w świecie wartości”
Autorka: Jolanta Wasilewska

„Planeta dobrych wartości” – program wychowawczy autorstwa nauczycieli przedszkola.
Prowadzone zajęcia mają charakter edukacyjny. Realizowanie różnorodnych zadań wychowawczo – dydaktycznych stwarza możliwości wielostronnego uczestnictwa dziecka w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego świata oraz daje nauczycielowi możliwości w dobieraniu treści do potencjałów rozwojowych dzieci. Celem głównym programu jest stworzenie atmosfery miłości, radości, zaufania oraz zaspokajanie potrzeby poczucia bezpieczeństwa dzieci – sprzyjającej adaptacji w przedszkolu i eliminowanie stresu adaptacyjnego.

„Zdrowie naszych dzieci dziś – dla jutra” program zdrowotny autorstwa nauczycieli przedszkola nr 7.  Ma za zadanie rozwijanie u dzieci umiejętność prawidłowego dbania o rozwój intelektualny, emocjonalny, psychiczny i fizyczny wychowanków, a jego treści programowe dostosowane zostały do wieku dzieci, które z każdym kolejnym rokiem będą utrwalane i pogłębiane.

Program Przedszkola Promującego Zdrowie we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Metodyczno – Edukacyjnym „Metis” w Katowicach. Opracowany przez nauczycieli przedszkola. Program ma na celu: prowadzenie działań zmierzających do poszerzania i wzbogacania wiedzy dotyczącej zdrowego odżywiania się, ruchu, higieny, ekologii i bezpieczeństwa.