Grupa Motylki

II grupa 4-5 latki

„Motylki” to dzieci 4-5 letnie, które w większości uczęszczają kolejny rok do naszego przedszkola.

mgr Anna Piwowarska

Nauczyciel

mgr Maria Szewczyk

Nauczyciel

podstawa programowa

Czego się uczymy

PAŹDZIERNIK

Tematyka:

  1. W zdrowym ciele zdrowy duch
  2. Jesienią w parku
  3. Jesienią w lesie
  4. Przygotowania do zimy

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

-Przestrzeganie zasad zgodnego współżycia zawartych w kodeksie przedszkolaka.

-Przestrzeganie podstawowych zasad korzystania z placu zabaw.

-Koncentrowanie uwagi na innych osobach.

-Uczestniczenie w zabawach integracyjnych, w kole, ze śpiewem, itp.

-Odbieranie otaczającego nas świata poprzez różne zmysły.

-Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie związanych z jesienią – w parku, w lesie, w gospodarstwie domowym.

-Kształtowanie umiejętności sprawnego przeliczania w granicach możliwości dzieci.

-Kształtowanie umiejętności klasyfikowania według jednej cechy.

-Rozwijanie umiejętności składania obrazków z części.

-Kształtowanie umiejętności porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.

-Zachęcanie do aktywnego współdziałania podczas przygotowywania różnorodnych potraw – próbowanie własnych wyrobów.

-Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.

-Kształtowanie umiejętności całościowego czytania wyrazów: park, las, borowik, maślak, cebula.

-Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów.

-Rozwijanie zainteresowania pracą weterynarza, leśniczego.

-Motywowanie do wypowiadania się w różnorodnych formach plastycznych.

-Nauka piosenek i pląsów.

-Wdrażanie do udziału w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.

-Kształtowanie wrażliwości na potrzeby zwierząt.

 

 

 

 

 

 

Piosenki:

„PAN PAŹDZIERNIK”

Rytmisiowe Piosenki

 

Pan Październik to artysta, chce udekorować las.

W głowie ma pomysłów trzysta, może tworzyć cały czas.

Już znudziła mu się zieleń, liściom nowe barwy dał.

Nagle stop! Przestał tworzyć- śmieszny taniec tańczyć chciał!

Pan Październik tańczy śmieszny taniec.

To jest istny taniec połamaniec.

W jednej ręce pedzel, w drugiej farby, chce nadać jesieni piękne barwy.

Pan Październik, Pan artysta, o nakrycie głowy dba.

Sam ma kapeluszy trzysta, najładniejsze grzybkom dał.

Gdy żołędziom zrobił czapkii kasztankom z igieł kask,

śmieszny taniec z Październikiem zaczął tańczyć cały las!

Pan Październik tańczy śmieszny taniec.

To jest istny taniec połamaniec.

W jednej ręce pedzel, w drugiej farby, chce nadać jesieni piękne barwy.

 

„Tysiąc buziaków dla pani”

sł. i muz. Beata Siwicka

Nasza pani jest kochana! Na na na na na.

Dobrą minę ma od rana. Na na na na na.

Bo dziś święto naszej pani. Na na na na na.

Wszyscy grzeczni, roześmiani… Na na na na na.

Ref: Na na na, na na na. Tysiąc buziaków pani dam!

Na na na, na na na. Tysiąc buziaków pani da! Na na na, na na na.

Tysiąc buziaków pani dam! Na na na, na na na.

Tysiąc buziaków pani da! Nasza pani jest kochana! Na na na na na.

Dziś ma niespodzianki dla nas. Na na na na na.

My tez prezent dla niej mamy.Na na na na na.

Zaśpiewamy i zagramy. Na na na na na.

Ref: Na na na, na na na.

Tysiąc buziaków pani dam!………

Nasza pani jest kochana! Na na na na na.

Więc ściskamy ją od rana. Na na na na na.

Nasze nogi już czekają. Na na na na na.

Taniec dla niej zaczynają! Na na na na na.

Ref: Na na na, na na na.

Tysiąc buziaków pani dam!………

Sala grupy Motylki

podstawa programowa