Grupa Motylki

II grupa 4-5 latki

„Motylki” to dzieci 4-5 letnie, które w większości uczęszczają kolejny rok do naszego przedszkola.

mgr Anna Piwowarska

Nauczyciel

mgr Maria Szewczyk

Nauczyciel

podstawa programowa

Czego się uczymy

MAJ

Tematyka:
  1. Na łące.
  2. Moje zwierzątko
  3. Mama i tata
  4. Dzień dziecka

 

Ogólne cele dydaktyczno-wychowawcze:

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego. Budzenie zainteresowania czytaniem.

Rozwijanie umiejętności językowych. Usprawnianie narządów mowy.

Doskonalenie percepcji słuchowej – wysłuchiwanie głosek ł, z.

Kształtowanie poczucia rytmu podczas zabaw przy piosence. Rozwijanie wyobraźni i ekspresji muzyczno-plastycznej.

Rozwijanie logicznego myślenia podczas odczytywania kodu, klasyfikowania.

Rozwijanie myślenia matematycznego, umiejętności przeliczania w zakresie 9, 10, odkładania i dokładania.

Operowanie pojęciem liczby 0 oraz zbioru pustego.

Rozwijanie umiejętności porównywania długości i odległości między przedmiotami (tzw. szacowania).

Doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie kreatywności podczas prac plastyczno-technicznych.

Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

Kształtowanie orientacji na kartce.

Rozwijanie logicznego myślenia i percepcji wzrokowej w trakcie zabaw z lusterkami.

Utrwalanie umiejętności orientowania się w schemacie ciała.

Rozwijanie sprawności grafomotorycznej.

Kształtowanie sprawności fizycznej. Rozwijanie koordynacji ruchowej.

Kształtowanie umiejętności posługiwania się sprzętem do obserwacji, zapamiętywanie nazw tego sprzętu (lupa, mikroskop, lornetka).

Rozwijanie percepcji wzrokowej w trakcie układania obrazka z części.

Omówienie cyklu rozwojowego żaby.

Kształtowanie świadomości, jak ważna jest rodzina.

Doskonalenie umiejętności prezentowania przed najbliższymi swoich zdolności aktorskich.

Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpiecznego przygotowywania potraw podczas zabaw.

Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt oraz uświadamianie dzieciom potrzeby opiekowania się zwierzętami i okazywania im miłości.

Kształtowanie troskliwej i opiekuńczej postawy wobec zwierząt domowych.

Poszerzenie wiedzy przyrodniczej (zwierzęta egzotyczne, rola ogrodów zoologicznych).

Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się podczas spotkania z nieznajomym zwierzęciem.

Zapoznanie z pracą weterynarza.

 

Piosenki oraz wierszyki ćwiczone na Dzień Rodziny.

 

Sala grupy Motylki

podstawa programowa