Grupa Motylki

II grupa 4-5 latki

„Motylki” to dzieci 4-5 letnie, które w większości uczęszczają kolejny rok do naszego przedszkola.

mgr Monika Wilk

Wychowawca

mgr Maria Szewczyk

Nauczyciel

podstawa programowa

Czego się uczymy

MARZEC

Tematyka:

1. Oznaki wiosny
2. Wszystko rośnie
3. Pracowita wiosna
4. Na wsi
5. Praca rolnika

Cele wychowawczo – dydaktyczne:

  • utrwalanie nazw dni tygodnia; kształtowanie umiejętności posługiwania się nazwami dni tygodnia
  • nabywanie wiedzy o konieczności ubierania się stosownie do pory roku i pogody w ramach ochrony przed przeziębieniem; rozumienie konieczności nie przegrzewania ani nie wyziębienia organizmu
  • rozwijanie kompetencji matematycznych
  • kształtowanie umiejętności mierzenia i posługiwania się pojęciami odnoszącymi się do wzrostu
  • zapoznanie dzieci z zawodem florysty
  • poszerzenie wiedzy dzieci na temat świata roślin
  • wzbogacenie wiedzy przyrodniczej, zaznajomienie dzieci z warunkami w jakich powinna wzrastać roślina
  • poszerzanie wiedzy przyrodniczej dzieci
  • przybliżenie dzieciom sposobów odżywiania się ssaków

 

Piosenka:

„Marcowe żaby”

1.Już wiosna na polach sadzi krokusy,
Zając siedzi pod sosną, marzną mu uszy.

Ref.: A żaby rechu – rech, żaby się cieszą,
Że ten marzec rechu – rech wszystko pomieszał.
Raz słońce, a raz deszcz, idzie wiosna a tu śnieg.
Bo w marcu jak w garncu rechu – rech żabi śmiech.

2.A deszczem umyte drzewa są czyste,
Na gałązkach już rosną kotki puszyste.

Ref.: A żaby…

3.Na łące bociany głośno klekocą.
Rankiem słońce przygrzewa, mróz mrozi nocą.

Ref.: A żaby…

 

Nauka tańca: Tarantella

 

Sala grupy Motylki

podstawa programowa