21 marca 2023 Magdalena Prusaczyk

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastyczno-technicznym
pt. „Zaczarowana wiosna w słoiku”.

Organizatorem konkursu jest:

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu ul. Wagowa 38a, 41-215 Sosnowiec

Nauczyciele koordynujący: lic. Weronika Materka, mgr Agnieszka Zarzycka

 

      

Cele konkursu:

 

– inspirowanie zainteresowań plastyczno-technicznych oraz promowanie twórczości dzieci;

– rozbudzanie wyobraźni plastyczno-technicznej, estetyki oraz własnej kreatywności;

– kształtowanie wrażliwości estetycznej na piękno otaczającego nas świata.

 

    

Regulamin konkursu

 1. Konkurs rozpocznie się 21.03.2023r. i jest adresowany do dzieci w wieku przedszkolnym i ich Rodziców.
 2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie kompozycji z żywych lub sztucznych roślin w słoiku (słoik o dowolnej wielkości).
 3. Każda placówka może dostarczyć maximum 3 prace.
 4. Każda praca musi zawierać dane autora oraz opiekuna według wypełnionej karty zgłoszeniowej przymocowanej do pracy. Prace konkursowe (kompozycje w słoiku) wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy dostarczyć osobiście bądź przesłać na adres Organizatora do dnia 06.04.2023r. Prace po tym terminie lub bez karty zgłoszeniowej nie będą brane pod uwagę.
 5. Organizator powołuje Jury Konkursowe, które oceni prace konkursowe.
 6. Ocenie będzie podlegać zgodność z wytycznymi regulaminu, estetyka wykonania oraz oryginalność pomysłu.
 7. Dla zwycięzców przewidziano nagrody, a wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania.
 8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14.04.2023r. na stronie internetowej Organizatora.
 9. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo dysponowania dostarczonymi oraz nadesłanymi pracami.
 10. Uczestnik (opiekun) przystępując do konkursu, wyraża zgodę na dokumentowanie jego twórczości w formie rejestracji fotograficznej i jej prezentacji na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 7 w Sosnowcu. Uczestnik (opiekun) wyraża także zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu oraz wykorzystania wizerunku do celów promocyjnych Organizatora.
 11. Zgłoszenie pracy do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 12. Sprawy, które nie zostały ujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator.

 

Życzymy powodzenia!!!