Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Rekrutacja

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Rekrutacja

Drodzy rodzice! 

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Sosnowca w sprawie rekrutacji do publicznych przedszkoli oraz Uchwałą Rady Miejskiej w sprawie określenia kryteriów rekrutacji informujemy, iż rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 rozpocznie się od dnia 01.03.2023r., natomiast rekrutacja uzupełniająca od dnia 01.06.2023r.

Deklaracje woli kontynuowania wychowania przedszkolnego w naszej placówce od rodziców dzieci już uczęszczających będą zbierane w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postepowania rekrutacyjnego (art.153 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe). Wniosek będzie dostępny w dokumentacji do pobrania na stronie internetowej przedszkola (w zakładce dokumenty do pobrania) oraz w placówce.

Prosimy o dostosowanie terminów składania deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do w/w przepisów.