Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Klub Zdrowego Przedszkolaka

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Klub Zdrowego Przedszkolaka

W okresie luty 2023 r. – maj 2023 r. w naszym przedszkolu jest realizowany projekt edukacyjny „Klub Zdrowego Przedszkolaka” w najstarszej grupie wiekowej – oddziale przedszkolnym: „Biedronki”(5,6-latki)

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

 1. – Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.
  – Wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, poprzez wykształcenie właściwych postaw prozdrowotnych, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

W roku szkolnym 2022/2023 działania skierowane zostaną na profilaktykę chorób zakaźnych, przenoszonych drogą kropelkową, poprzez promowanie podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki  grypy, w tym wyrabianie prawidłowych nawyków dbania o higienę rąk.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

   1. zapoznanie dzieci z „Piramidą Zdrowego Żywienia”
   2. zwrócenie szczególnej uwagi na walory odżywcze i zdrowotne owoców, warzyw oraz mleka, szczególnie ważnego w diecie dzieci
   3. podkreślenie właściwości zdrowotnych codziennego picia odpowiedniej ilości wody
   4. zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania
   5. budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk
   6. nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk
   7. zapoznanie dzieci z tematem bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych
   8. rozróżnianie dymów, ich źródeł oraz właściwości niekorzystnych dla zdrowia

Realizacja zadań dotyczy  następujących zagadnień:

 1. prawidłowe odżywianie –„ Żywienie na wagę zdrowia”
 2. aktywność fizyczna – „ Żywienie na wagę zdrowia”
 3. higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych – „ Szkoła czystych rąk”
 4. rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego) –„ Czyste powietrze wokół nas”
 5. promieniowanie słoneczne – „ Brązowo, ale czy zdrowo?”

Grupa ,,Biedronki”(5, 6-latki) podczas zajęć realizowała tematykę związaną z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.
Przedszkolaki dowiedziały się jak należy  zdrowo się odżywiać oraz jakie produkty spożywać często, a jakich unikać. Omówione zostały kolejne piętra  Piramidy Zdrowego Żywienia, w tym  hierarchia spożywania poszczególnych produktów i ich znaczenie dla organizmu. Następnie z obrazków, czasopism, wycinków z gazet dzieci wspólnie układały w wersji papierowej piramidę zdrowego żywienia, a następnie ją kolorowały. Poznały produkty zdrowe i szkodliwe w zabawie dydaktycznej: „Zdrowy i chory ząbek”.

Przedszkolaki dopasowywały elementy garderoby do odpowiedniej pory roku i pogody. Wykonywały zdrowy sok jabłkowo-marchwiowy ze świeżo wyciśniętych owoców i warzyw, przestrzegając zasad higieny podczas przygotowywania

Przedszkolaki wykonywały ćwiczenia w formie toru przeszkód z wykorzystaniem różnych przyborów gimnastycznych.

W ramach obszaru:”Dbam o czystość rąk” dzieci poznały sytuacje, podczas których należy przestrzegać zasad higieny. Utrwaliły technikę prawidłowego mycia rąk w oparciu o plakat:”Szkoła Czystych Rąk”. Dzieci nazywały przybory toaletowe do higieny osobistej i określały ich przeznaczenie. Wykonywały pracę plastyczną: „Czyste ręce mam-bo o zdrowie dbam”.

Spacery

Skoki w workach