Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Klub Zdrowego Przedszkolaka

Przedszkole Miejskie nr 7 w Sosnowcu

Klub Zdrowego Przedszkolaka

W naszym przedszkolu jest realizowany projekt edukacyjny „Klub Zdrowego Przedszkolaka” w najstarszej grupie wiekowej – oddziale przedszkolnym: „Biedronki”(5,6-latki)

 

CEL OGÓLNY PROJEKTU:

 1. – Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci poprzez propagowanie zdrowego stylu życia w placówkach przedszkolnych.
  – Wzbogacenie wiedzy dzieci z dziedziny zdrowia, poprzez wykształcenie właściwych postaw prozdrowotnych, nabycie określonych umiejętności oraz przyswojenie prawidłowych przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

W roku szkolnym 2023/2024 działania skierowane zostaną na profilaktykę chorób zakaźnych, przenoszonych drogą kropelkową, poprzez promowanie podstawowych zasad higieny osobistej wśród dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki  grypy, w tym wyrabianie prawidłowych nawyków dbania o higienę rąk.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

   1. zapoznanie dzieci z „Piramidą Zdrowego Żywienia”
   2. zwrócenie szczególnej uwagi na walory odżywcze i zdrowotne owoców, warzyw oraz mleka, szczególnie ważnego w diecie dzieci
   3. podkreślenie właściwości zdrowotnych codziennego picia odpowiedniej ilości wody
   4. zachęcenie dzieci do codziennej aktywności fizycznej i zdrowego odżywiania
   5. budowanie i wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyków dbania o higienę rąk
   6. nauczenie dzieci prawidłowego mycia rąk
   7. zapoznanie dzieci z tematem bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych
   8. rozróżnianie dymów, ich źródeł oraz właściwości niekorzystnych dla zdrowia

Realizacja zadań dotyczy  następujących zagadnień:

 1. prawidłowe odżywianie –„ Żywienie na wagę zdrowia”
 2. aktywność fizyczna – „ Żywienie na wagę zdrowia”
 3. higiena rąk/profilaktyka chorób zakaźnych – „ Szkoła czystych rąk”
 4. rodzaje dymów oraz ich unikanie (szczególnie papierosowego) –„ Czyste powietrze wokół nas”
 5. promieniowanie słoneczne – „ Brązowo, ale czy zdrowo?”

Grupa ,,Biedronki”(5, 6-latki) podczas zajęć realizowała tematykę związaną z Piramidą Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.
Przedszkolaki dowiedziały się jak należy  zdrowo się odżywiać oraz jakie produkty spożywać często, a jakich unikać. Omówione zostały kolejne piętra  Piramidy Zdrowego Żywienia, w tym  hierarchia spożywania poszczególnych produktów i ich znaczenie dla organizmu. Następnie z obrazków, czasopism, wycinków z gazet dzieci wspólnie układały w wersji papierowej piramidę zdrowego żywienia, a następnie ją kolorowały. Poznały produkty zdrowe i szkodliwe w zabawie dydaktycznej: „Zdrowy i chory ząbek”.

Przedszkolaki dopasowywały elementy garderoby do odpowiedniej pory roku i pogody. Wykonywały zdrowy sok jabłkowo-marchwiowy ze świeżo wyciśniętych owoców i warzyw, przestrzegając zasad higieny podczas przygotowywania

Przedszkolaki wykonywały ćwiczenia w formie toru przeszkód z wykorzystaniem różnych przyborów gimnastycznych.

W ramach obszaru:”Dbam o czystość rąk” dzieci poznały sytuacje, podczas których należy przestrzegać zasad higieny. Utrwaliły technikę prawidłowego mycia rąk w oparciu o plakat:”Szkoła Czystych Rąk”. Dzieci nazywały przybory toaletowe do higieny osobistej i określały ich przeznaczenie. Wykonywały pracę plastyczną: „Czyste ręce mam-bo o zdrowie dbam”.

Spacery

Skoki w workach

W ramach realizacji programu:”Czyste powietrze wokół nas” odbyła się wycieczka, której celem było zwrócenie uwagi na źródła i rodzaje dymu poprzez obserwację ich w najbliższym otoczeniu. Dzieci określały ich źródło, wygląd oraz szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie człowieka. Odzwierciedleniem wiedzy na temat dymów było wykonanie pracy rysunkowej: „Co dymi?” Wyposażono dzieci w wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu papierosowego poprzez rozwijanie kompetencji w zakresie umiejętności zachowania się w sytuacjach przebywania w zadymionych pomieszczeniach oraz radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni palą papierosy.Dzieci odszukiwały w sali znaczki z zakazem palenia, podając przykłady miejsc gdzie można je spotkać. Wykonywały pracę plastyczną techniką wydzieranki- znak zakazu :”Nie pal przy mnie”.Poznały skutki negatywnego wpływu nikotyny na zdrowie człowieka, poprzez określanie cech w wyglądzie palacza oraz nazywanie i wskazywanie części ciała narażonych na choroby. Zapoznane zostały z maskotką programu- dinozaurem Dinkiem, którego postać kolorowały zgodnie z podanym wzorem.

Dnia 03.04.2023r.grupa „Biedronki ” uczestniczyła w zajęciach zorganizowanych przez Filię nr 10 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Domu Kultury – Kazimierz Górniczy z okazji ” Dnia Marchewki”. Poprzez różnorodne zadania do wykonania przygotowane przez Panią z Biblioteki dzieci świetnie się bawiły, poznając przy tym wartości odżywcze marchewki.Słuchały piosenki: „Na marchewki urodziny”, a następnie wybierały i nazywały spośród warzyw tylko te, występujące w treści piosenki. Wykonywały zdrowy wyciskany sok marchwiowy i go degustowały, porównując sok naturalnie przygotowany z sokiem ze sklepu. Uczestniczyły w drużynowych zawodach na czas : „Marchewkowe pole”, gdzie miały zebrać jak najszybciej marchewki. Dużą frajdę sprawiła dzieciom zabawa integracyjna z wykorzystaniem chusty Klanza, gdzie miały za zadanie utrzymać jak najdłużej na jej powierzchni, tzw. świeżaki. Na koniec spotkania wykonały pracę plastyczno- konstrukcyjną, tj. marchewkę, poprzez połączenie ze sobą elementów(natki i korzenia) przy pomocy kleju oraz doklejenie oczu.

Dnia 18.05.2023r.dzieci z grupy” Biedronki ” omawiały zasady bezpiecznego korzystania z kąpieli słonecznych, znaczenia witaminy D oraz wody dla organizmu. Dzieci przygotowywały wodę z miętą, cytryną i ogórkiem, którą smakowały.Kolorowały przedmioty wakacyjne pełniące ochronę przed słońcem.

Na zajęciach dzieci dowiedziały się, że najlepszą ochroną przed chorobami zakaźnymi są szczepienia w ramach profilaktyki zdrowotnej. Dzieliły się swoimi spostrzeżeniami na temat:”Co czujemy, kiedy chorujemy?”Podawały przykłady objawów towarzyszących chorobom. Poznały pojęcia: „szczepienia”, „szczepionka”, „kalendarz szczepień”. Słuchały bajki o „Przygodach Dzielnego Niedźwiadka Szczepana” w ramach kampanii:”Zaszczep się Wiedzą”. Brały udział w prelekcji Pani pielęgniarki n/t. szczepień w profilaktyce chorób zakaźnych.

Dzieci z grupy: „Biedronek”5-6 -latki w maju 2023r. wzięły udział w kampanii edukacyjnej dot. profilaktyki chorób odkleszczowych pod hasłem: „Nie bądź atrakcyjny dla kleszczy”prowadzonej przez Wojewódzką Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Katowicach przy współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Sosnowcu.

Idea kampanii powstała  w wyniku przeprowadzonej analizy epidemiologicznej zachorowań na choroby odkleszczowe. Stanowią one aktualny problem zdrowia publicznego. To grupa chorób zakaźnych przenoszonych przez zainfekowane kleszcze. Do zakażenia dochodzi na skutek ukłucia,  w czasie którego do krwiobiegu wraz ze śliną lub wymiotami kleszcza dostają się groźne patogeny. Najczęściej występującą chorobą odkleszczową jest bolerioza, charakteryzująca się występowaniem objawów skórnych, stawowych, kardiologicznych i neurologicznych.

Celem kampanii była:

– edukacja w zakresie prawidłowego usuwania kleszcza

– zwiększenie wiedzy na temat szczepień ochronnych, jako skutecznej metody profilaktyki kleszczowego zapalenia mózgu

– zwiększenie społecznej świadomości w zakresie profilaktyki chorób przenoszonych przez kleszcze

W ramach kampanii dzieci podczas zajęć zostały zapoznane z podstawowymi zasadami ochrony przed kleszczami na podstawie banerów edukacyjnych oraz filmu edukacyjnego: „Jak prawidłowo usunąć kleszcza?”. Wykonywały wybrane zadania z kolorowanki- „kleszczowanki”.

Na podstawie w/w. materiałów edukacyjnych wiedzą, że najskuteczniejszą ochroną przed ukłuciem kleszcza jest przestrzeganie kluczowych zasad, tj:

– ubieranie odpowiedniej odzieży

– obserwacja ciała po powrocie z miejsc narażenia na kontakt z kleszczami

– unikanie miejsc bytowania kleszczy

– stosowanie repelentów, tj. środków odstraszających kleszcze.

W miesiącu maj/czerwiec 2023r. w grupie: „Biedronki”-dzieci 5,6-letnich odbywały się zajęcia z programu edukacyjnego: „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”opracowany wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod patronatem Głównego Inspektora Sanitarnego w Katowicach.

Okres przedszkolny jest niezmiernie ważnym etapem kształtowania się postaw determinujących aktualne i przyszłe zachowania dotyczące zdrowia. Dlatego też istotne jest edukowanie dzieci w zakresie prawidłowego żywienia już od najmłodszych lat. Utrwalone wówczas przyzwyczajenia zdrowotne i nawyki decydują o późniejszym stylu życia. Dodatkowo z badań wynika także, że żywność ekologiczna może mieć związek ze zdrowszym stylem życia. Konsumenci ekologiczni częściej dbają o dietę i aktywność fizyczną oraz cechuje ich istotnie mniejsze prawdopodobieństwo występowania nadwagi i otyłości.  W programie podkreślono także znaczenie prawidłowych zachowań związanych z konsumpcją, odżywianiem i higieną oraz niezbędnym ruchem.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne?” realizowane były  poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”

Celem programu jest zwiększanie świadomości i wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego oraz budowanie właściwych nawyków żywieniowych od najmłodszych lat.

Szczegółowe cele programu:

– zrozumienie czym jest rolnictwo i produkty ekologiczne,

– kształtowanie umiejętności wyboru produktów ekologicznych,

– propagowanie zdrowego stylu życia,

– zwiększanie wiedzy i świadomości przedszkolaków o  nawykach higieniczno-zdrowotnych.

Zajęcia w programie „Skąd się biorą produkty ekologiczne” realizowane były w ramach  ogólnopolskiego programu MRiRW we współpracy z SANEPID  poprzez wykorzystanie dedykowanej dzieciom publikacji i edukacyjnego filmu animowanego „Skąd się biorą produkty ekologiczne?. Na jego podstawie dzieci  miały możliwość zaobserwować proces powstawania produktów ekologicznych, ich pochodzenie i oznakowanie. Na zajęciach omawiano znaczenie prawidłowych nawyków związanych z odżywianiem, higieną oraz ruchem z wykorzystaniem publikacji. Wspólnie utworzyły PIRAMIDĘ ZDROWEGO ŻYWIENIA I  AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ, poprzez uzupełnianie poszczególnych jej pięter odpowiednimi obrazkami oraz analizowały jej zawartość. Podczas zajęć poznały wiele produktów ekologicznych  oraz rozróżniały żywność opatrzoną znaczkami: EKO, BIO, euroliść. Dzieci poznały sposoby uprawy ekologicznych owoców i warzyw oraz ich ich przechowywanie i przetwarzanie, aby móc cieszyć się ich smakiem zimową porą. Samodzielnie wykonywały owocowe szaszłyki z owoców ekologicznych oraz sałatkę owocową. Każde dziecko wybrało imię ekologiczne, wykonywało pracę plastyczną: „Euroliść” oraz eko -kolorowankę. Dzięki tym działaniom dzieci nauczyły się dokonywać wyboru zdrowych, wartościowych produktów ekologicznych oznakowanych certyfikatem jakości. Pogłębiały wiedzę dotyczącą zdrowego odżywiania się, znajomości produktów ekologicznych, ich źródła pochodzenia oraz wpływu na nasze zdrowie. Rozumieją jak ważne jest dla zdrowia unikanie żywności przetworzonej, z tego wniosek: „JEST LOGICZNY, ŻE WYBIERAM PRODUKT EKOLOGICZNY”. Zdobytą wiedzę dzieci będą mogły wraz z rodzicami stosować w codziennym życiu.

Podczas wycieczki do Agrogospodarstwa: „Pod Skałką”w Przybynowie dzieci poznały pracę rolnika, zwierzęta hodowlane(min. kury, owce, krowy)  oraz produkty z nich pozyskiwane. Poprzez udział w warsztatach ekologicznych: „Skąd się bierze mleko?dzieci poznały proces powstawania mleka; uczestnicząc w pokazie dojenia krowy. Poznały narzędzia służące do wyrobu mleka, serów, masła. Własnoręcznie obsługiwały tradycyjną maselnicę, gdzie z eko śmietany ubijały świeże masło i degustowały je z chlebem. Poprzez udział w warsztatach ekologicznych: „ Skąd się bierze miód? dzieci wzbogacały swoją wiedzę na temat życia pszczół, pracy pszczelarza, pochodzenia miodu ekologicznego. Założyły eko ogródek w kąciku przyrody.